Fortsetzungskurs I Jugend
Kurs-Nr. Kurstag Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer Preis EUR p. Person
Buchen
J-FI-4 Donnerstag 17:30 - 19:00 31.01.2019 10 x 90 Minuten 180.00
J-FI-6 Samstag 16:30 - 18:00 02.02.2019 10 x 90 Minuten 180.00
J-FI-5 Freitag 16:15 - 17:45 29.03.2019 10 x 90 Minuten 180.00
Fortsetzungskurs II Jugend
Kurs-Nr. Kurstag Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer Preis EUR p. Person
Buchen
J-FII-5 Freitag 17:45 - 19:15 22.02.2019 10 x 90 Minuten 180.00
J-FII-3 Mittwoch 17:30 - 19:00 27.02.2019 10 x 90 Minuten 180.00
J-FII-4 Donnerstag 17:30 - 19:00 11.04.2019 10 x 90 Minuten 180.00
J-FII-6 Samstag 16:30 - 18:00 04.05.2019 10 x 90 Minuten 180.00
Fortsetzungskurs III Jugend
Kurs-Nr. Kurstag Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer Preis EUR p. Person
Buchen
J-FIII-1 Montag 18:00 - 19:30 11.02.2019 10 x 90 Minuten 180.00
J-FIII-2 Dienstag 17:45 - 19:15 12.02.2019 10 x 90 Minuten 180.00